H-Phom CardGame 2.3.3 APK MOD Unlimited Money

H-Phom – CardGame APK MOD Unlimited Money Download

Get APK MOD with unlimited money file of H-Phom – CardGame Android Mobile Tab Game with most recent version.

( )

All files of H-Phom – CardGame Card game are malware free and you can download and install easily, All download links are working very fast and 100% secure. H-Phom – CardGamegame follow the all Google Play Store Policies.

H-Phom – CardGame 2.2 APK MOD Unlimited Money

H-Phom – CardGame Game Information

  • Game Name:- H-Phom – CardGame
  • Category:- Card
  • Game Version:- Latest
  • Game Rating:-
  • Active Users:- 50,000+

H-Phom – CardGame Card Game – Phỏm: Phỏm là trò chơi bài dành cho 4 người chơi. Tổng số bài là 52 cây, ban đầu mỗi người đươc chia 8 hoặc 9 cây tuỳ luật chơi. số bài còn lại được đặt ở giữa những người chơi để bốc cho lần chơi tiếp theo. Người đi đầu tiên sẽ được chia nhiều hơn một cây so với những người khác.

Luật chơi:

1. Người nào được chia nhiều hơn một cây bài sẽ là người đi đầu tiên.

2. Người nào đến lượt đi thì phải đánh ra một cây bài và người kế bên phải sẽ là người đi tiếp theo.

3. Khi người kế bên trái đánh ra một cây bài thì người kế bên tay phải người vừa đánh cây bài có quyền ăn con bài đó hoặc là bốc cây bài ở giữa nêu không muốn ăn.

4. Chỉ được ăn cây vừa được đánh xuống của người bên tay trái nếu cây bài đó tạo thành Phỏm trong số các con bài của bạn.

5. Khi người bên phải đã ăn hoăc đã bốc ở giữa một cây bài thì phải đánh ra một cây.

6. Trò chơi kết thúc khi:

6.1. Số bài ở giữa đã được bốc hết

Hoặc

6.2. Người vừa đánh cây bài có số điểm trên tay bằng không.

7. Số điểm của người chơi: là tổng số các con bài không nằm trong Phỏm nào.

8. Người thắng cuộc:

8.1. Là người có số điểm ít nhất.

8.2. Nếu 2 người có số điểm thấp nhất bằng nhau thì người nào bốc cây bài trước người kia ở vòng cuối cùng sẽ là người thắng cuộc.
– Fix a crash bug when play with friends via wifi connection.

H-Phom - CardGame 2.2 screenshots 1

H-Phom – CardGame Card Whats New:-

  • H-Phom – CardGame Bug Fixed
  • H-Phom – CardGame Level Updated
  • H-Phom – CardGame Easy to understand

Requirements:- Android 4.0.3+

Installed:- 264

Play Store ID:- com.hoasung.cardgame

Download