Logo Quiz PL 1.0.22 APK MOD Unlimited Money

Logo Quiz PL APK MOD Unlimited Money Download

Get APK MOD with unlimited money file of Logo Quiz PL Android Mobile Tab Game with most recent version.

( )

All files of Logo Quiz PL Board game are malware free and you can download and install easily, All download links are working very fast and 100% secure. Logo Quiz PLgame follow the all Google Play Store Policies.

Logo Quiz PL 1.0.22 APK MOD Unlimited Money

Logo Quiz PL Game Information

  • Game Name:- Logo Quiz PL
  • Category:- Board
  • Game Version:- Latest
  • Game Rating:- 10.0
  • Active Users:- 500,000+

Logo Quiz PL Board Game – Oto największy polski logo quiz PL

Czeka na Was prawie 1000 zagadek związanych z logo oraz różnorodne tryby rozgrywki:
– Odgaduj polskie loga!
– Rozpoznawaj brakujące kolory logotypów
– Zgaduj marki po ich sloganach reklamowych
– Znajduj skojarzenia marki z podanymi zdjęciami
– Dopasuj logo do rzucanego przez nie cienia
– Przetestuj swoją wiedzę geograficzną na logo quiz flagi
– Odgadnij loga widząc tylko ich fragmenty

Wszystkie zagadki zostały podzielone na kategorie. Między innymi: Jedzenie i Napoje (quiz food),
motoryzacja i samochody(logo quiz samochody),logo kluby piłkarskie i piłka nożna, quiz z flagami, modą.

Kolejne kategorie które już zostały dodane to: logo quiz gry, internet oraz życie codzienne. Następny quiz już niedługo

Logo QUIZ PL to połączenie następujących gier quiz: logo quiz motoryzacyjny, sportowy, piłka nożna, flagi modowy, jedzeniowy(food quiz)) i wszystko to z polskimi i zagranicznymi markami.
Co to za Logo to kolejny quiz od Simplicity Games – twórców między innymi Zgadnij Co to, Zgadnij Co to 2, 96% czy Czółko.

Cebula poleca! 🙂
Here is the biggest Polish PL quiz logo

Almost 1000 logos connected with the logo and various game modes await you:
– Guess Polish logos!
– Recognize the missing colors of logos
– Guess the brands by their advertising slogans
– Find brand associations with given photos
– Match the logo to the shadow they cast
– Test your geographic knowledge on the flag quiz logo
– Guess the logos seeing only their fragments

All puzzles have been divided into categories. Among others: Food and Drinks (quiz food),
motorization and cars (logo quiz cars), football clubs and football logos, quiz with flags, fashion.

The following categories have already been added: logo game quiz, internet and everyday life. Next quiz soon

The QUIZ PL logo is a combination of the following quiz games: automotive quiz logo, sports, football, fashion and food flags (food quiz) and all with Polish and foreign brands.
What kind of Logo is another quiz from Simplicity Games – creators, among others, Guess What, Guess What is 2, 96% or Czółko.

Onions recommend! 🙂
– Poprawki błędów

Logo Quiz PL 1.0.22 screenshots 1

Logo Quiz PL Board Whats New:-

  • Logo Quiz PL Bug Fixed
  • Logo Quiz PL Level Updated
  • Logo Quiz PL Easy to understand

Requirements:- Android 4.1+

Installed:- 9281

Play Store ID:- com.simplicity.co_to_za_logo

Download