Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu 1.1.9 APK MOD Unlimited Money

Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu APK MOD Unlimited Money Download

Get APK MOD with unlimited money file of Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu Android Mobile Tab Game with most recent version.

( )

All files of Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu Trivia game are malware free and you can download and install easily, All download links are working very fast and 100% secure. Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phugame follow the all Google Play Store Policies.

Triu Ph Hay T Ph – Trieu Phu Hay Ty Phu 1.1.8 APK MOD Unlimited Money

Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu Game Information

  • Game Name:- Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu
  • Category:- Trivia
  • Game Version:- Latest
  • Game Rating:- 10.0
  • Active Users:- 100,000+

Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu Trivia Game – Chào mừng các bạn đến với trò chơi trí tuệ: Triệu Phú Hay Tỷ Phú.

Trò chơi với hai mode chơi hấp dẫn:

1 – Triệu Phú: Bạn cần chiến thắng 14 câu hỏi để chiến thắng mức thưởng 100 triệu và trở thành triệu phú trí tuệ.

2 – Tỷ Phú: Trận chiến với những câu hỏi khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng phần thưởng của nó lại vô cùng hấp dẫn: 1 tỷ đồng.

CHÚ Ý: Tất cả các mức thưởng trong trò chơi không có giá trị thật ngoài thực tế. Trò chơi giúp cho bạn nâng cao trí tuệ bằng cách chinh phục những câu hỏi hóc búa.

Nếu bạn yêu thích trò chơi và chất lượng của sản phẩm. Hãy gửi cho chúng tôi những lời bình luận của các bạn.

Chúc các bạn vui vẻ.
Welcome to intellectual games: Millionaire Or Billionaire.

Game with two play modes attractive:

1 – Millionaire: You need to win 14 questions to win bonus of 100 million and become a millionaire wisdom.

2 – Billionaire: The battle with the more difficult question a lot. But the rewards of it extremely attractive: 1 billion.

NOTE: All bonus levels in the game have no real value outside of reality. The game helps you improve intelligence by conquering the conundrum.

If you love the game and the quality of the product. Please send us your comments to you.

Having fun.
Sửa lỗi

Triệu Phú Hay Tỷ Phú - Trieu Phu Hay Ty Phu 1.1.8 screenshots 1

Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu Trivia Whats New:-

  • Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu Bug Fixed
  • Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu Level Updated
  • Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu Easy to understand

Requirements:- Android 4.4+

Installed:- 1959

Play Store ID:- com.niceteen.games.tphtp

Download